Sometimes it´s easier to pretend you don´t care than to admit that it´s killing you.

IMG_1018(3)

Min hjemmestrikkede rosa mariusgenser // My home knitted pink mariusgenser (norwegian tradition)

Jeg holder på å bli gal av denne søknadsprosessen jeg er i gang med! En av grunnene til at jeg stresser sånn er at vi må ha minst C i snitt for å komme inn på skolen i Southampton, mens den siste eksamenen min på NKF ødela alt bare fordi jeg bommet på sjangeren og skrev en artikkel istedenfor reportasje. Jeg er skikkelig bekymret for at jeg ikke skal komme inn.. vet ikke hva jeg hadde gjort!

English: This school application I´ve started is making me crazy! One of the reasons why I´m so stressed about it is that we have to have  to have a minimum C average to get into the school in Southampton, which was okay until my final exam at NKF ruined everything just because I wrote an article instead of reporter. I´m really worried that I won´t be accepted.. don´t know what I´d do!

Posted by

Marita-Lynn McNeil (27)

3 thoughts on “Sometimes it´s easier to pretend you don´t care than to admit that it´s killing you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s