I bleed when I fall down.

img_98084

Vi har alle forskjellige ting i livet som trekker oss ned. Noen dager er gode, mens andre er dårlige. Noen av oss har daglige kamper med oss selv, og problemer fra fortiden som har blitt en del av oss. Vi er bare mennesker, og vi gjør feil. Vi gjør dumme ting, tar feil valg og forhåpentligvis lærer vi av dem. Det ville være galt å si at jeg ikke har noen feil, fordi jeg har mer enn nok av dem. Dessverre er det mange ting som påvirker meg daglig og som oftest er det ting jeg har fortrengt eller glemt. Med alderen har jeg blitt klar over disse tingene, og må innrømme at de påvirker meg mer enn jeg skulle ønske. Uten å beskrive noe konkret kan jeg nevne at barndommen min er EN av tingene som har påvirket meg mye, og noen ganger skulle jeg ønske at jeg ikke var klar over det, men det er jeg. Når man vokser som person begynner man plutselig å se ting fra et nytt perspektiv. Du ser menneskene i livet ditt i et nytt lys og åpner øynene til ting du kanskje ikke har sett før. Jeg skulle ønske jeg kunne si at livet mitt har vært som en dans på roser, men det ville ikke være sant. Jeg har arr. Ikke den typen du kan se, men den typen du føler. Jeg er langt fra perfekt, men jeg vil ikke la meg selv knekke.

English// We all have different things in life that pull us down. Some days are good and some days are bad. Some of us even have struggles and issues from the past that have become a part of who we are today. We are only human, and we make mistakes. We do bad things, make the wrong choices and hopefully we learn from them. It would be wrong to say I don’t have any flaws, because I have plenty. Sadly there are many things that affect me daily. Things I have suppressed or forgotten. With age though, I have become aware of these things and have to admit that they affect me more than I would like them to. Without describing anything specific I can say that my childhood has affected me a lot, and sometimes I wish I didn’t know exactly how much, but I do. Growing up means seeing things in a different perspective. Seeing people differently and opening your eyes to things you might not have seen before. I wish I could say my life has been like a walk in the park, but that wouldn’t be true. I have scars. Not the kind you can see, but the kind you feel. I’m far from perfect, but I won’t let myself fall to pieces.

“I’ve been replaced, lied to, cheated on, forgotten and treated like I’m worthless. I’m used to it.”

“When people put you down enough, you start to believe it.” – Julia Roberts (Pretty Woman).

Posted by

Marita-Lynn McNeil (27)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s