Photoshop Manipulation

redigering
Before and After Photoshop Manipulation

Jeg har lagt merke til at noen bloggere tyr til ekstrem redigering av bildene sine. Personlig syns jeg at bildene de legger ut er så redigerte at de ser ut som en anime. For dere som ikke vet hva en anime er så er det japanske animerte figurer eller mennesker som er tegnet for hånd eller dataanimasjon. Figurene har en liten spiss nese, store øyne og lepper, samt et ganske trekantet ansikt og en spiss hake. Det er når jeg ser slike bilder av mennesker som umulig kan være naturlige at jeg begynner å lure. Er det slik de tror de må se ut for å bli akseptert? Hvordan kan noen tro at det ser bra ut å se umenneskelig ut? Alle og enhver kan jo se at det ikke er naturlig.

Det er faktisk en grunn til at vi ble født med det utseende vi har. Samfunnet og presset kan være hardt, men du er født med det utseende du har og det bør være mer enn godt nok. Skulle jeg manipulert alle bildene mine slik at folk trodde jeg så annerledes ut? Det ville jo bare vært en løgn, for i virkeligheten ser jeg aldeles ikke sånn ut. Noen drar det så langt at de tar plastisk kirurgi for å ligne på noe som ikke er naturlig, for eksempel Barbie. Jeg syns det er altfor drøyt at noen mennesker faktisk opererer seg så ekstremt at de til slutt blir seende sånn ut. Usikkerhet ligger mye dypere enn et par komplekser for utseende. Usikkerhet kan ikke kureres av å bli operert. Du oppnår kanskje en kortvarig lykke og bedre selvtillit, men til syvende og sist vil du fortsatt være usikker på deg selv og fortsette å lete etter feil du kan fikse på. Mange av oss er så utseende -og kroppsfikserte i dag at jeg blir kvalm. Vi er alle hyklere på et eller annet vis.

English // I’ve noticed that some bloggers turn to extreme manipulation when editing their photos. Personally I think that the images they put out are so manipulated that they look like an anime. For those who don’t know what an anime is, it’s a term used to refer to Japanese animated productions featuring hand-drawn figures or computer animation. The anime characters have a small pointed nose, big eyes and a pretty triangular face with a pointed chin. It’s when I see these manipulated images of people that can’t possibly be real that I start to wonder. Is that how they think they need to look to feel accepted? How can anyone believe that it looks good to look inhuman when everyone can see that it’s not normal.

There is a reason to why we were born with a certain look or appearance. Society can be cruel, but you are born the way you are, and it should be more than good enough. Should I have manipulated all of my images in a way that people thought I looked different? It would have been a lie, because in reality I  wouldn’t look anything like my pictures. Some people go to ridiculous lengths to get plastic surgery to resemble something that is not natural, for example a Barbie doll. It’s sad that some people actually go through so many plastic surgeries and are so fixated on changing their looks that they eventually will look like someone or something else. Insecurity lies much deeper than a few complexes and can’t be cured by having plastic surgery. It might bring you short term happiness and self esteem, but no matter how much you “fix yourself”, deep down you will still be unsure of yourself and continue to look for things to fix. So many of us are so fixated on looks that it makes me sick. We are all hypocrites in some way.

Posted by

Marita-Lynn McNeil (27)

2 thoughts on “Photoshop Manipulation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s