Summer body 2015

Vet dere hva? Jeg har faktisk sommerkroppen 2015 akkurat nå og for resten av livet. Misforstå meg rett, jeg kunne nok ha trent enda mer, spist sunnere og sett enda bedre ut, men jeg syns ikke det er verdt det. For øyeblikket er jeg faktisk veldig fornøyd med hvordan jeg ser ut og er så utrolig lei av alt kroppspresset som prøver å lure seg inn i hjernen min dag inn og dag ut. Noen av dere tenker kanskje at jeg har all grunn til å være fornøyd med meg selv, men det syns jeg alle har uansett størrelse. Ingenting er penere enn en jente som oser av selvtillit i en stram kjole som samfunnet mener kun en size zero kunne kommet unna med. Hvorfor i alle dager skal jeg trene og spise sunt bare for at et magasin skal fortelle meg at jeg har oppnådd den “perfekte” kroppen? Hvorfor skal jeg se ut som en supermodell? Er det liksom ingen som vil ha meg hvis ikke? Jeg er drittlei av samfunnet vi lever i og det evige presset om å se ut som noe jeg ikke er. Jeg er et menneske. Jeg er ikke perfekt. Jeg er slank, spiser det jeg vil og trener når JEG vil. Jeg nekter å gjøre noe fordi jeg føler meg presset til å gjøre det fordi jeg liksom ikke er god nok hvis ikke. Det er rett og slett en skam at folk er blitt så besatt av utseende, som om livet deres avhenger av det. I tillegg er det så mange gutter der ute som mener at jenter skal se sånn og sånn ut mens de selv kan være den de er uten å løfte en finger. Se dere selv i speilet heller, likt skal være likt og det er faktisk mer en godt nok å være den du er. Jeg mener at de som faktisk kan være fornøyd med den de er, spiser relativt sunt og trener en gang i blant kan være stolte over seg selv og det faktumet at de ikke lar seg bli presset. Det er nettopp de menneskene som bør sees opp til istedenfor photoshoppet modeller, skuespillere og mennesker med altfor stort ego.

English // Guess what? Not to brag, but I actually already have the “perfect” summer body for 2015 and for the rest of my life. Don’t misunderstand me, I could probably have trained a lot more, eat a lot healthier and looked even better, but I don’t think it’s worth it. For the moment I’m actually very happy with how I look and I’m so incredibly tired of all the pressure trying to sneak it’s way into my brain day in and day out. Some of you might think that I have every reason to be satisfied with my body, but I think that everyone has that exact same reason, regardless of their size. Nothing is prettier than a girl who oozes confidence in a tight dress that society believes only one size zero could possibly pull off. Why the hell should I exercise and eat healthy just so that a magazine can tell me that I have achieved the “perfect” body? Why should I look like a supermodel? Is it supposed to be a fact that nobody would want me unless I do? I’m so sick of the society we live in and the eternal pressure to look like something I’m not. I’m human, I’m not perfect. I am slim, I eat what I want and exercise when I want. I refuse to do something because I feel pressured into doing it, supposedly because I’m not good enough as I am. It’s simply a shame that people have become so obsessed with appearances, almost as if their lives depend on it. In addition there are so many guys out there who think that girls should look a certain way, at the same time as it’s okay for them be who they are without lifting a finger. Have a look in the mirror, because it goes both ways and it’s more than good enough to be exactly who you are. I believe that people who are happy in their own skin, people who eat relatively healthy and exercise once in a while can be proud of themselves and the fact that they don’t let anyone take it away from them. It’s precisely those people who should be looked up to and idealised and instead of photoshopped models, celebrities and people with superego’s.

Posted by

Marita-Lynn McNeil (27)

One thought on “Summer body 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s