I am a strong person

strong2

… but every once in a while I need someone to hold my hand and tell me that everything is going to be all right.

Jeg er sterk. Jeg har vært gjennom mer enn et par dårlige opplevelser i livet og det er jeg ikke alene om. Det som irriterer meg mest er at noen har et behov for å fortelle meg at jeg er svak, mens det verste som har skjedd dem er å bli dumpet. Sorry Mac, men det har de fleste opplevd i løpet av livet. Dersom du ikke har vært gjennom noe verre har du et helt annet grunnlag for å uttale deg om hva en dårlig opplevelse er og hva det vil si å være sterk.

Jeg har blitt fortalt at det hører til fortiden, men de som ikke har empati kan heller ikke forstå at fortiden kommer til å være en del av meg resten av livet. Disse dårlige opplevelsene etterlater arr som er brent inn i huden og sørger for at jeg aldri kommer til å glemme. I mitt hode er ikke dette såkalte arret et tegn på svakhet, men et tegn på styrke. Jeg har fått en krigsskade og det er helt naturlig at den har påvirket meg som person. Det viktigste nå er at jeg har familie og venner som ser meg for den jeg er og kan tilby en hjelpende hånd hvis det trengs. Jeg trenger ikke å bli fortalt at det hører til fortiden, at jeg må jobbe MER med meg selv eller at jeg burde oppsøke psykolog. Noen ganger trenger jeg bare å bli fortalt at alt kommer til å ordne seg! “Jeg er glad i deg” eller “Jeg er her for deg” er kanskje alt som skal til. Forståelse er nøkkelordet og forståelse kommer man langt med. “Walk a mile in my shoes before you judge me. If you get as far as I am, just maybe you will see how strong I really am.”

Så til alle dere som kan relatere til denne teksten. Finn ut hvem som virkelig fortjener å være en del av livet ditt.

English // I am strong. I’ve been through more than a few bad experiences in life, and I’m not the only one. What annoys me most is when other people tell me that I’m weak, meanwhile the worst thing that has ever happened to them was being dumped. Sorry Mac, but most people have experienced that in life. If you haven’t been through anything worse, you have a completely different foundation for your opinion on what a bad experience is and what it means to be strong.

I’ve been told that my struggles belong to the past, but those who have no empathy cannot even try to understand that the past is going to be a part of me forever. Bad experiences leave scars that burn into the skin which ensures that I will never forget. I believe that this so-called scar is not a sign of weakness, but a sign of strength. I have a battle scar, and it is quite natural that it has made me the person I am today. However, the most important thing is having family and friends who see me for who I am and are willing to offer a helping hand if needed. I do not need to be told that it belongs to the past, that I need to work on myself or that I should consult a psychologist. Sometimes I just need to be told that everything is going to be all right! “I love you” or “I’m here for you” might be all it takes. “Walk a mile in my shoes before you judge me. If you get as far as I am, just maybe you will see how strong I really am.”

So to all of you who can relate to this text, choose carefully who really deserves to be a part of your life.

Posted by

Marita-Lynn McNeil (27)

2 thoughts on “I am a strong person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s